torsdag, maj 11, 2006

De bästa statliga myndigheterna

1. Stängselnämnden
2. Harpsundsnämnden
3. Oljekrisnämnden
4. Nationellt centrum för flexibelt lärande
5. Statens utsädeskontroll